پاكى ويژه بانوان

صفحه 2 از 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:29 pm

سؤال: در ايام حيض آيا ازاله يا كندن مو كراهت دارد؟
جواب: اشكالى ندارد، آنچه نهي شده رنگ كردن موست.[شمارة ثبت: (504) منبع: المسائل الرومية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:30 pm

سؤال: زن حائض پس از آنكه از خون پاك شده است ولى هنوز غسل نكرده، مى تواند در حرم و مسجد وارد شود؟ مقاربت با او جايز است؟
جواب: فرض اول جايز نبوده، فرض دوم جايز است. [شمارة ثبت: (1043) منبع: المسائل الخراسانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:31 pm

سؤال: با توجه به اينكه وجود عكس و تصوير شخص در يك جا، بنحوى حضور خود صاحب عكس در آنجاست، حضور يا ورود زن در ايام عادت به اتاقي كه عكس حضرات معصومين (عليهم السلام) آنجاست چه حكمى دارد؟ در صورتى كه اين عكس با پرده پوشانده شده باشد ويا داخل كمد باشد، چطور؟

جواب: مطلقا اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (1064) منبع: المسائل الخراسانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:31 pm

سؤال: نظر به اينكه اولياى صغار نيز حرم و حريمى دارند، خانمها در ايام عادت از نظر حضور در مجلس ايشان و يا رويارويي با ايشان چه وظيفه اى دارند؟

جواب: در صورت نياز با رعايت شرايط و رخصت خود ايشان اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (1065) منبع: المسائل الخراسانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:32 pm

سؤال: زن در أيام عادت مى تواند تلاوت قرآن كند؟ در صورت جواز چه مقدار؟ اگر ميان دو تلاوت فاصله بيندازد دوباره مى تواند بهمان مقدار قرائت كند؟

جواب: با انجام تنظيف و تطهير و اعتصام از سرايت نجاست، پس از تحصيل طهارت وضو، و مواظبت بر عدم مسّ مصحف و نوشته آن مگر با استفاده از پوششي؛ تلاوت قرآن بجز آيات سجده واجبه جايز است، ولى اكتفا نمودن به استماع تلاوت يا تلاوت آيات معدوده، يا تلاوت غير ملفوظه؛ خود يك نوع تأدّب و احترام نسبت به قرآن كريم است. [شمارة ثبت: (1062) منبع: المسائل الخراسانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:33 pm

سؤال: در ايام عادت، زيارت رفتن بهتر است (بنحو حضور در قسمتهاى مجاز حرم مطهر) يا نرفتن؟ تلاوت قرآن و يا رجوع به كتب أحاديث چطور؟

جواب:
1- با انجام تنظيف و تطهير و اعتصام از سرايت نجاست، پس از تحصيل طهارت وضو، انجام زيارت در اماكن مجاز (به قدر انجام زيارت لازم)؛ خوب است و بيش از آنرا اجتناب نمايد.
2- با رعايت جهات سابق الذكر، و عدم مسّ مصحف و نوشته آن مگر با استفاده از پوششي؛ تلاوت قرآن بجز آيات سجده واجبه جايز است، و اكتفا نمودن به استماع تلاوت يا تلاوت آيات معدوده، يا تلاوت غير ملفوظه؛ يك نوع تأدّب و احترام نسبت به قرآن كريم است.
3- مراجعه به كتب حديث و آنچه مشتمل بر آيات واسماء مباركه است؛ در صورت عدم هتك و رعايت طهارت آنها با اجتناب از مسّ آيات و اسماء مقدّسه مانعى ندارد. [شمارة ثبت: (1063) منبع: المسائل الخراسانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:34 pm

سؤال: هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطيبة من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية جائز أم لا؟

جواب: نعم يجوز ذلك في حد نفسه، إذا لم يوجب ضررا. [شمارة ثبت: (457) منبع: المسائل الغروية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:35 pm

سؤال: ايام عادت ماهانه خانمي كه بعد از استفاده از I U Pاز پنج روز به ده روز افزايش پيدا كند؛ پنج روز دوم جزء ايام حيض مي باشد يا ايام استحاضه؟

جواب: در صورتى كه بكاربردن وسيله مزبور موجب جراحت نشده باشد، و خونروى اضافى در نتيجه جراحت نباشد؛ حكم ايام حيض را تا ده روز رعايت كرده و پس از آن به حكم استحاضه عمل كند، و الاّ ملاحظه عادت نموده و به وظيفه عمل نمايد. [شمارة ثبت: (577) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:37 pm

سؤال: در باره عدد روزهاى نفاس و اينكه كدام حكم حيض و كدام حكم استحاضه را دارد؛ بنده مراجعه به احاديث شريفه اين موضوع كردم و از آنها توهم چند نظريه مطرح بودن در اين مقام كردم، همينطور چند جوابيه حضرتعالى (كه در اين خصوص در دست است) را هم مطالعه كردم احتمالاتي در آن دادم كه نتيجتا حكم مفصل واحدى را بدست نياوردم، آيا ممكن است (افزونتر از يك جوابيه استفتايي) موضوع را با احتمالات واقعيه اش بطور مشروح بيان فرماييد؟

جواب: خوني كه پس از ولادت يا سقط (پس از ششماه حمل) پيش آيد را نفاس گويند. ولى بعضى از آن به حكم حيض و بعضي ديگر ملحق به استحاضه است، و صفت آنكه به حكم حيض است غالبا خون تازه غير رقيق در رنگ و غلظت باشد، پس به قدر عادت حيض خود ولو بغير وصف حكم حيض را دارد، اما در بيش از عادت ملاحظه وصف مي نمايد، و تا حدى كه وصف برقرار بحكم حيض و مازاد استحاضه، ولى اگر در تشخيص وصف مردد بود، به مقدار ذي وصف [از نفاس خود در سابق (در صورت وجود)، بحكم حيض ومازاد استحاضه، و الاّ در صورت عدم وقوع نفاس سابق، يا عدم احراز وصف، به عادت غالب در نفاس ذي وصف از خويشان (مادر و خواهر وخاله وعمه)، والا زنان طايفه و بلد، مراجعه كرده، به مقدار آن به حكم حيض و مازاد استحاضه، و اگر اين هم محقق نشد[يعنى خونروي مستمر، و وصف غير مشخص، وعادت وصف هم غير محقق بود]، پس تا ده روز را بحكم حيض رفتار نموده و بيش از آنرا به استحاضه عمل مي كند. ولذاست كه عدد ايام نفاس از عدد عادت حيض شروع و تا ده و حتى هيجده و نيز سي روز (كه بنابر نقل متخصصين؛ امروزه ميان زنان ايرانى رايج است) و يا حتى بيشتر ممكن است اتفاق بيافتد، و تشخيص عادت غالب ذي وصف اهل بلد يا مملكتى ؛ امروزه با مراجعه به متخصصين اين رشته و مراجع تحقيقي معتبر آن ميسر است. [شمارة ثبت: (538) منبع: المسائل الرازية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:39 pm

سؤال: زنان تا چه سني عادت ماهيانه مي شوند؟

جواب: اگر چه غالبا تا حدود شصت سالگي براى زنان قرشي بلكه نبطي و تا پنجاه سالگي براى ساير زنان امكان عادت ماهيانه وجود دارد؛ ولى اينطور نيست كه اگر زني فراتر از سنّ مذكور خوني با اوصاف حيض ببيند؛ حكم حيض نداشته باشد، بلكه حتى اگر سالياني هم گذشته و خون نديده باشد؛ در صورت وقوع آن حكم حيض دارد. [شمارة ثبت: (652) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:41 pm

سؤال: اكُر خانمي يك يا دو روز قبل از عادت ماهيانه، آلودگيهاي جزئي ببيند و حالات جسمي او هم مانند دوران عادت باشد ولي خون ريزي بصورت مرتب نداشته و بعد از آن، خون ريزي كامل شروع مي شود، آيا زمان ياد شده جزء دوره عادت محسوب مي شود تكليف وظايف شرعي او چيست؟

جواب: عادت بطور طبيعى نوعا يكي دو روز قبل از تاريخ ماه قبل شروع مي شود؛ پس در صورتي كه بين آخرين پاك شدن وي و اين خون ديدن ده روز فاصله شده، اين خون بيني حيض مي باشد؛ و در صورت استمرار؛ تا ده روز به حكم حيض و مازاد آن به حكم استحاضه خواهد بود، ولى اگر با ملاحظه جهت فوق؛ دو روز جلوتر خون ببيند و اوصاف حيض را هم نداشته، و ايام حيض بيني او منقطع از اين دو روز و پس از آن باشد؛ در اين دو روز پيش از موقع؛ و بدون وصف حيض؛ به حكم استحاضه عمل مي كند. [شمارة ثبت: (653) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:42 pm

سؤال: خانمي با 53 سال سن عادت ماهيانه اش نامرتب شده و تا 15 روز هم آلودگي مي بيند الف) آيا اين خانم اصلاً دوران عادت دارد؟ ب) چه مقدار از اين، جزء دوره عادت مي باشد؟ ج) تكليف او براي وظايف شرعيه اش چيست؟ د) با توجه به اين كه عازم سفر شريف حج مي باشد، قبل حين و بعد از سفر چگونه عمل نمايد تا براي او محروميتي از حيث اعمال ايجاد نشود؟

جواب: اگر خون به وصف حيض باشد تكليف حايض را دارد و مطابق وظيفه آن عمل كند. [شمارة ثبت: (654) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:43 pm

سؤال: آيا وظيفه شخص حايض هنگام شنيدن آيات سجده چه مي باشد؛ آيا مي تواند سجدات مستحبه ديگر مانند شكر را انجام دهد؟

جواب: اگر چه تلاوت آيات سجده واجبه بر او جايز نيست؛ اما در صورت تلاوت ديگران؛ بايد كه سجده نمايد، ولى در استماع آيات سجدات غير واجب؛ سجده ننمايد، مگر با رعايت تنظيف و تطهير ميسور؛ البته انجام سجدات مستحبه مانند شكر با رعايت مزبور اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (732) منبع: المسائل الحائرية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:44 pm

سؤال: كسي وطي حايض نموده در حاليكه مطلع نبوده، يا فكر مي كرده مستحاضه است آيا كفاره بر او واجب است؟ تكليف او چيست؟

جواب: كفاره اى بر او نيست، ولى استغفار نموده وعزم بر اجتناب داشته و تكرار ننمايد. [شمارة ثبت: (686) منبع: المسائل المشرقية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:45 pm

سؤال: در صورتى كه نماز روز اول ماه را فراموش كرديم آيا مي توانيم آن را قضا نماييم؟ زنى كه ايام عادتش مصادف با اين روز شده به جاى اين نماز چه عملى را مي تواند انجام دهد؟

جواب: تدارك آن در بقيه ماه پسنديده است، و معذور از نماز؛ مي تواند به اندازه آن تسبيحات اربعه را بگويد. [شمارة ثبت: (691) منبع: المسائل الأندلسيّة]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:46 pm

سؤال: اگر نماز آيات از جمله بخاطر زلزله واجب شد آيا بر زنى كه در اين وقت، عادت بوده قضاى اين نماز واجب است؟ در صورت مثبت بودن جواب، با توجه به عدم وجوب قضاى نمازهاى يوميه سرّ وجوب قضاى اين نماز را در صورت صلاحديد بيان فرماييد.

جواب: اگر زن در هنگام وقوع آيت معذور از نماز باشد؛ نماز آيات بر او واجب نمي شود تا اينكه قضا داشته باشد؛ و در صورت توصيه به قضا از باب احتياط و بجهت تذكر به قيامت و ملاحظه خشيت الهى است. [شمارة ثبت: (692) منبع: المسائل الأندلسيّة]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:47 pm

سؤال: اگر زن در موقع وجوب نماز آيات، عادت باشد وظيفه اى دارد؟ بعد از پاك شدن قضا بر او لازم است؟

جواب: بر وى انجام نماز آيات واجب نمي باشد؛ ؛ و پس از طهارت قضاى ندارد، ولى در هنگام وقوع آيات؛ عبادت بجاى نماز در ايام عادت را انجام دهد. [شمارة ثبت: (699) منبع: المسائل الاصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:49 pm

سؤال: در ايام عادت، ذكر گفتن با تسبيح تربت و سجده نمودن بر مهر تربت جايز است؟

جواب: اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (708) منبع: المسائل الاصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:49 pm

سؤال: سجده آخر زيارت شريفه عاشورا براي خانم ها در ايام عادت چه حكمي دارد؟

جواب: با رعايت تنظيف و تطهير ميسور اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (709) منبع: المسائل الاصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:52 pm

سؤال: كسي كه ايام عادتش بين هفت تا ده روز متفاوت است، اگر هفت روز از قاعدگي او بگذرد و ديگر خون نبيند، و در روز هشتم در خود رطوبتى غير خون ببيند چيست؟

جواب: محكوم به طهارت است. [شمارة ثبت: (1098) منبع: المسائل المشرقية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:53 pm

سؤال: كسي كه ايام عادت حيضش هفت روز است، و بعد از زايمان تا نه روز خون ديده و پس از نهم همراه ادرار خون لخته شده دفع دارد، تكليف او چيست ؟

جواب: در نفاس عادت ماهيانه دخالتي در تكليف وى ندارد، و آنچه مطرح است عادت نفاس خود در زايمانهاى قبلي (در صورت وقوع)؛ و يا عادت نفاس غالب ميان زنان طايفه خود يا اهل بلد خود را ملاك قرارداده و همان مقدار را ايام نفاس خود قرارداده كه بحكم حيض است؛ و مازاد آنرا مستحاضه تلقي نموده و حسب آن عمل كند، و اگر خون مذكور از اجزاى ادرار باشد دخالتى در حكم نفاس وى ندارد. [شمارة ثبت: (1097) منبع: المسائل المشرقية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:55 pm

سؤال: در ايام عادت ماهانه آيا مي توان براى زيارت به داخل حرم حضرت معصومه (عليها السلام) و ساير امامزادگان رفت؟

جواب: اگر مواضع مذكور مسجد نباشد؛ و وضعيت نظافت و طهارت او بنحو موجب هتك نباشد؛ اشكالى ندارد، رعايت طهارت اضطرارى (تنظيف و تحصيل وضو) در اين موارد شايسته است. [شمارة ثبت: (739) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:56 pm

سؤال: اگر خانمي عادت ماهيانه خود را به وسيله قرص عقب يا جلو بياندازد، در وقت عادت ماهيانه اگر لكه اي پيدا كرد؛ چه تكليفي دارد؟

جواب: اگر در وقت عادت اوست و اوصاف حيض را دارد؛ كه در واقع خون حيض است ولي آن دارو منع كلي نكرده است؛ پس حكم حيض را دارد و به وظيفه مربوطه عمل مي نمايد. [شمارة ثبت: (788) منبع: المسائل الهمدانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:58 pm

سؤال: اكُر خانمي يك يا دو روز قبل از عادت ماهيانه، آلودگيهاي جزئي ببيند و حالات جسمي او هم مانند دوران عادت باشد ولي خون ريزي بصورت مرتب نداشته و بعد از آن، خون ريزي كامل شروع مي شود، آيا زمان ياد شده جزء دوره عادت محسوب مي شود تكليف وظايف شرعي او چيست؟

جواب: عادت بطور طبيعى نوعا يكي دو روز قبل از تاريخ ماه قبل شروع مي شود؛ پس در صورتي كه بين آخرين پاك شدن وي و اين خون ديدن ده روز فاصله شده، اين خون بيني حيض مي باشد؛ و در صورت استمرار؛ تا ده روز به حكم حيض و مازاد آن به حكم استحاضه خواهد بود، ولى اگر با ملاحظه جهت فوق؛ دو روز جلوتر خون ببيند و اوصاف حيض را هم نداشته، و ايام حيض بيني او منقطع از اين دو روز و پس از آن باشد؛ و اين دو روز به ايام حيض متصل نشود؛ در اين دو روز پيش از موقع؛ و بدون وصف حيض؛ به حكم استحاضه عمل مي كند. [شمارة ثبت: (653) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

پاكى ويژه بانوان

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 4:59 pm

سؤال: زنان تا چه سني عادت ماهيانه مي شوند؟

جواب: اگر چه غالبا تا حدود شصت سالگي براى زنان قرشي بلكه نبطي و تا پنجاه سالگي براى ساير زنان امكان عادت ماهيانه وجود دارد؛ ولى اينطور نيست كه اگر زني فراتر از سنّ مذكور خوني با اوصاف حيض ببيند؛ حكم حيض نداشته باشد، بلكه حتى اگر سالياني هم گذشته و خون نديده باشد؛ در صورت وقوع آن حكم حيض دارد. [شمارة ثبت: (652) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

صفحه 2 از 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد