غسل

اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 2:40 pm

غسل

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:09 pm

سؤال: نحوه غسل كردن را بيان بفرماييد آيا احتياج است كه بعد از غسل براى اعمالى مانند نماز، وضو گرفت يا همان غسل كفايت مى كند؟

جواب: غسل ترتيبى دو جزء دارد: يكى شستن سر و گردن، و يكى بقيه بدن، كه البته در صورت تبعيض در شستشوي بدن؛ ابتداء به نيم تنه راست و اختتام به نيم تنه چپ ترجيح دارد، ولى ترك آن موجب بطلان غسل نمى شود، و كليه اغسال واجب و مستحبى كافى از طهارت وضو در اعمال مربوطه بدان مى باشد، هر چند در اغسال غير واجب وضو مستحب است. [شمارة ثبت: (11) منبع: المسائل القمّيّة]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:09 pm

سؤال: آيا مبطل وضو مبطل غسل هم هست؟ مثال اگر كسي غسل به جهت زيارت نمود و در حين آن يا بعد از آن حدثي (كه باعث ابطال وضو مى شود) از او سر زد آيا اثر غسلى آن از بين مى رود؟

جواب: اگر وقوع حدث در حين انجام وضو يا غسل اتفاق بيافتد؛ آن وضو يا غسل باطل مي شود؛ و طهارت منظور از آن هم حاصل نمي گردد، ولى اگر پس از انجام وضو يا غسل حدث واقع شود؛ پس فرق است ميان خود عمل غسل و وضو؛ و بين دوام طهارت حاصله از آنها، ولذا خود غسل يا وضو (در حقيقت) به عارض شدن هيچ حدثى بعد از آن باطل نمي شوند، اما طهارت ناشي از آنها به عروض حدث ديگري نقض مي شود؛ كه مستلزم رفع آن حدث به طهارت مناسب آن (از وضو يا غسل) مي باشد، و طهارت حاصله از غسلهاي رافع حدث اكبر (مانند جنابت) باطل نمى شود الاّ به حدثى مانند آنها، البته با وقوع نواقض وضو؛ اثر كفايت (غسل از وضو) از بين مى رود، ولذا براي موارد نياز (به وضو) بايد وضو بگيرد، بنا بر اين اگر كسي غسل جنابتش را بدون عارض شدن حدث تمام كرد و بعد محدث شد؛ وي از جنابت پاك شده، ولى از طهارت حاصله از اين غسل؛ براى ورود در نماز نمي تواند استفاده كند، چون در نماز نياز به استمرار طهارت داشته و طهارت حاصله از آن غسل دوام نداشته، ولى طهارت همين غسل (كه بعد آن محدث شده) براى با غسل بودن در روزى كه توصيه به غسل آن شده كافي است؛ چون در اين روز صرفا تحصيل طهارت غسل توصيه شده؛ و دوام طهارتش شرط نيست. و غسل زيارت بهتر است طوري تنظيم شود كه لا اقل يك زيارت با آن غسل واقع شود، و اگر ميسّر نبود (مانند شخص معذور) چه بسا همين غسل كفايت كرده و غسل مجدد نياز نداشته باشد، و در حديث است كه غسل يكشب براي تمام آن شب كافى است؛ و غسل روز براي تمام آن روز كفايت مي كند، مثل كسانى كه براي زيارت يا دخول مسجد الحرام و مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) و اعمال مثل آن غسل مى كنند. ولي به هرحال در صورت عروض حدث (مستلزم وضو) پس از اتيان غسل زيارت، هر چند براي انجام زيارت نياز به تجديد غسل ندارد، ولي براي وارد شدن به اعتاب مقدّسه و انجام زيارت و نماز و ساير عبادات نياز به وضو دارد. [شمارة ثبت: (12) منبع: المسائل القمّيّة]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:10 pm

سؤال: شخصى كه غسل جنابت بر عهده دارد و فقط به قصد طهارت و پاكى غسل كند آيا مى تواند با آن غسل نماز بخواند؟ و اگر نيّت كند كه پس از غسل، نماز (مثلاً نماز ظهر) را بخواند و از وقت نماز خارج شود و هنوز نماز را نخوانده آيا غسل صحيح است يا دوباره بايد غسل كند؟ و همچنين اگر وقت نماز تمام شده باشد نماز هاى بعدى را مى تواند با آن غسل بخواند يا نه؟

جواب: با اين غسل مى تواند نماز بخواند مطلقا. [شمارة ثبت: (190) منبع: المسائل القمّيّة]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:11 pm

سؤال: غسل الجنابة الارتماسي إذا وجد حائل بعد وقبل الاتيان بالحدث هل يعيد الغسل من أوله أم يكتفي بغسل مكان الحائل بنية الغسل؟

جواب: يكفي غسل مكان الحائل. [شمارة ثبت: (351) منبع: المسائل الغروية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:12 pm

سؤال: هل يجب على المرأة الانتظار لفترة معينة بعد مواقعة زوجها إياها - قبل الشروع بالغسل كي تطمئن بخروج السائل منها؟ ، وإذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل (أو تعتقد) بأنه من مني زوجها فهل يجب عليها إعادة الغسل؟

جواب: لا تجب عليها الإنتظار كما لا تجب عليها إعادة الغسل من خروج مني زوجها. [شمارة ثبت: (356) منبع: المسائل الغروية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:13 pm

سؤال: غسل جمعه چه اهميتى دارد؟ ترك آن چه حكمى دارد؟ با وجود عذر چطور؟ در اين وقت تكليف چيست؟ بهترين وقت انجام آن چه هنگامي است؟ تقديم يا تأخير آن چگونه است؟

جواب: در كلام خازنان وحي (عليهم السلام) آمده است كه: غسل جمعه بر هر مسلماني از زن و مرد در سفر و در حضر واجب است، و ترك نمي كند آنرا مگر فاسق و هر كس عمدا ترك نمايد بايد استغفار كند، و آنكه بي عذر ترك كند منافق است، و ترك آن جايز نيست مگر به علت مرض، و ترس براى سلامتيش و يا ضرر از سرما، و يا براى زنان مسافر در صورت عدم تيسّر، و ترك غسل جمعه موجب اندوه و گرفتارى تا جمعه ديگر است، و حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) به مولا (عليه السلام) فرمود: غسل كن در هر روز جمعه اگر چه بايد قوت روزت را براى تهيه آب بدهى . و بركات و پاداش و نتايج ظاهرى و باطنى آن بسيار است. و آنكه در پنجشنبه برايش غسل ميسر شود و ممكن است جمعه ميسر نشود؛ آنرا ترك نكند. و بهترين هنگام براى غسل جمعه پيش از ظهر و نزديك به آن بوده، و نيز تا آخر روز جمعه تدارك مي شود، و پس از آن در روزهاى ديگر نيز قضا مي گردد. [شمارة ثبت: (641) منبع: المسائل المشرقيّة]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:13 pm

سؤال: وقت غسل جمعه از چه موقع شروع و پايان آن چه وقتى است قضاى آن را نيز بفرماييد؟

جواب: لزوم اتيان غسل جمعه از ضروريّات است، و جايز نيست تسامح در اتيان آن؛ الاّ به خاطر عذرى (كه ناشى از مرض يا فقدان آب يا سرما يا خوف و مثل آن) كه موجب حرج است، كه در اين صورت در ترك يا تأخير آن ترخيص شده است، و همچنين براى زنان در حال سفر نيز ترك آن ترخيص شده است، و وقت آن از طلوع فجر جمعه تا ظهر جمعه است به صورت اداء، و پس از ظهر جمعه تا آخر روز جمعه تدارك شده؛ و نيز پس از آن در غير جمعه، و حتى هفته آينده يا جمعه هاى آتيه؛ قابل قضاست، و همچنين جايز است تقديم غسل جمعه در شب جمعه بلكه در روز پنجشنبه بخاطر خوف از عذر عارض در جمعه كه مانع از اتيان آن در جمعه بشود. [شمارة ثبت: (859) منبع: المسائل القمّيّة]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:14 pm

سؤال: اگر شخصى مثلاً براى زيارت يا به هر عنوان ديگرى غسل كرد و بعد پيش آمد انجام عملى كه براى بجا آوردن آن غسل وارد شده است، آيا بايد دوباره غسل كند يا غسلى كه داشته كفايت مى كند؟

جواب: اگر آنچه براي او پيش آمده وبراي آن غسل احتياج دارد، حدث اكبر يا اصغر و از نواقض غسل يا وضو نباشد، و فقط مقتضاى غسل باشد، غسل قبلى كفايت مى كند. [شمارة ثبت: (864) منبع: المسائل القمّيّة]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:15 pm

سؤال: كسي كه غسل مس ميّت بر او واجب مي باشد: الف: اگر با شخص ديگري دست بدهد نفر دوم بر گردنش وظيفه اي از نظر غسل مترتب است؟ ب: اگر بعد از غسل ميت به خود ميت بدون اينكه غسل مس ميت كرده باشد دست بزند اشكال دارد يا خير؟

جواب: الف: موجب غسل براي نفر دوم نمي شود. ب: اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (1001) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:17 pm

سؤال: اگر شخصي (خصوصا خانمي) نياز به چند غسل داشته باشد مي تواند همه را با يك غسل انجام دهد؟

جواب: مي تواند يك غسل به عنوان همه آن موارد بجاى آورد. [شمارة ثبت: (513) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:17 pm

سؤال: اگر با دختري كه در دوران عقد است ملاعبه شود آيا وى احتياج به غسل جنابت دارد ؟

جواب: فرقي نيست ميان مرد و زن از نظر امكان جنابت به غير دخول؛ پس در صورت ايجاب ملاعبه به انزال و ترشح بزرگ براى او؛ (كه غالبا در تماميت بهره مندى زن اتفاق مي افتد) انجام غسل جنابت بر وى هم لازم است. [شمارة ثبت: (576) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

غسل

پست  najm150 في الثلاثاء مايو 12, 2009 5:18 pm

سؤال: آيا كاربرد شيافهايي كه براي جلو استفاده ميشود نياز به غسل جنابت دارد يا خير؟

جواب: صرف استعمال شياف طبي موجب جنابت نيست. [شمارة ثبت: (774) منبع: المسائل الإصفهانية]

najm150

تعداد پستها : 381
Join date : 2009-05-08

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد