روشها و محصولات طيب

اذهب الى الأسفل

روشها و محصولات طيب

پست  najm152 في السبت مايو 09, 2009 3:04 pm

((ادامه مطلب پست قبلی))

فصل چهارم: طب در كلام پيامبراكرم و ائمه ى اطهارعليهم السلام
1) اصول طبى مربوط به غذا خوردن
الف - شستن دست ها قبل و بعد از غذا
ب - شروع كردن غذا با نمك
ج - حدّ و حدود غذا خوردن
د - چهار سفارش براى بى نيازى از طب
ه - مسواك زدن و خلال كردن
اهميت مسواك
روش مسواك زدن
فوايد مسواك زدن
و) پرهيز از غذاهاى رنگارنگ
ز) شير، روغن و گوشت گاو
2) اصول طبى مربوط به آب خوردن
الف) پرهيز از آب خوردن زياد
ب) پرهيز از آب خوردن با غذا
ج) به تدريج و آرام خوردن
د) دستور العمل امام رضاعليه السلام
3) آب درمانى در طبّ اسلامى
الف - ارزش درمانى آب نيسان
ب - درمان با آب گرم و سرد
ج - نقش درمانى حمام در طبّ اسلامى
4) امراض ميكروبى
الف) راه سرايت
ب) پيشگيرى با قرنطينه
5) خواص درمانى برخى غذاها
الف - سيا هدانه و عسل
ب - سيب
ج - كندر
فصل پنجم: نارسايى ها، نقاط ضعف و آفات طب رايج
گفتار اول: توّهم مالكيت بر حيات و مرگ انسا نها
1) دستكارى هاى ژنتيكى
2) قانونى شدن آتانازى
گفتار دوم: ديدگاه جزءنگر
1) عواقب ديدگاه جزءنگر
الف - تخصصى شدن روز افزون پزشكى
ب - نسبت دادن رفتار انسان به عملكرد ژنها
ج - ميكرو بها را عامل بيمارى دانستن
سل اورژانس جهانى
پاسخ به يك شبهه
2) ديدگاه ك لنگر در طبّ اسلامى و سنتى
الف - آيا در طبّ اسلامى صحبتى از مزاج شده است؟
ب - معادل اخلاط چهارگانه در طب رايج
ج - تأثير اخلاط بر بدن
د - توجيه مزاج به زبان علمى امروز
گفتار سوم: كم توجهى به ذهن و روان در درمان
1) مشكل روانپزشكى چيست؟
الف - محدود شدن به جستجوى عامل مادى براى اختلالات روانى
پاسخ به دو شبهه
ب) منحصر شدن به درمان دارويى
ج) غفلت از درمانهاى روحى
2) علت حاكميت ديدگاه جزءنگر بر روانپزشكى
3) انحرافات روانشناسى
4) جايگاه معالجات روحى در طبّ اسلامى
دعا درمانى در طبّ اسلامى
5) جايگاه معالجات روحى در طبّ سنتى
درما نهاى روحى ابن سينا
الف - عشق پنهان شده
ب - درمان روحى ماليخوليا (اسكيزوفرنى)
گفتار چهارم: كنترل (سركوب) علائم بيمارى به جاى درمان علت آن
سركوب سيستم ايمنى
كورتيكوتراپى (درمان با داروهاى كورتونى)
گفتار پنجم: متّكى بودن به روشهاى آزمون و خطا
1) پرتودرمانى در سرطان ريه
2) تاليدوميد داروى سياه
3) بى فايده بودن آسپرين پوشش دار
4) خطرات تصفيه ى آب آشاميدنى با كلر
گفتار ششم: نگرش نادرست در مورد سلامت و بيمارى
1) بيمارى موجب آمرزش و تقرب به درگاه الهى است
2) برخى بيمارى ها باعث ايمنى در برابر بيمارى هاى مهمتر مى شوند
3) نبايد توقع داشت كه بيمارى هميشه علاج پذير باشد
گفتار هفتم: بى توجهى به آثار درمانى غذاها و استفاده ى سريع از دارو
گفتار هشتم: كنار نهادن درما نهاى طبيعى و استفاده از داروهاى شيميايى
1) گزار شهاى موجود در مورد عوارض داروها
الف - آمار پروند ه هاى موجود در سازمان جهانى بهداشت
ب - آمار عوارض دارويى در آمريكا
ج - تحقيقات انجام شده در بيمارستان جان هاپكينز
د - اظهارات پروفسور ژان هامبورژه
ه - اظهارات آقاى دكتر ابوتراب نفيسى
و - عوارض داروى آمى تريپتيلين
ز - فناستين و استامينوفن
ح - داروهاى ضد التهابى غير استروييدى
ط - تزريق عضلانى ديكلوفناك و فلج ناشى از آن
ى - حذف آمپول ديپيرون از فرآورد ههاى ژنريك ايران
ك - عوارض جانبى كلوفيبرات و جم فيبروزيل
ل - داروهاى ضد انعقاد
2) عوارض داروها و سرخوردگى مردم از طب رايج
3) نحوه ى برخورد سازما نها ومجامع بين المللى در برابر عوارض داروها
4) بى عارضه يا كم عارضه بودن داروهاى گياهى
الف - پوست بيد و آسپرين
ب - اكليل الملك و كومارين
5) مزيت ديگر داروهاى گياهى
6) ارزيابى كلى از عوارض داروهاى شيميايى در ايران
الف - بيشتربودن تعداد اقلام تجويزشده در مقايسه با استاندارد جهانى
ب - عدم رعايت اصول مربوط به تجويز دارو
1) مفهوم طب استعمارى
2) خاستگاه تاريخى طب استعمارى
3) ابعاد طب استعمارى
گفتار نهم: اقدامات شركت هاى بزرگ دارويى
1) تبليغات خلاف واقع در مورد آثار داروها
الف – اعلاميه ى مؤسسه ى آرتريت و روماتيسم در آمريكا
ب - نيرنگهاى لابراتوار سازنده ى كورتيزون
2) تشويق مردم به استفاده از داروهاى پيشخانى
3) تبليغات فريبنده براى گمراه كردن پزشكان
4) ساخت داروهاى رنگارنگ با تركيب يكسان ولى اسامى تجارتى مختلف
5) توليد و عرضه ى داروهاى كاذب
6) نسبت دادن عوارض داروها به پزشكان
7) صدور داروهاى از رده خارج به جهان سوم
گفتار دهم: وابستگى نامعقول به پاراكلينيك
1) هزينه ى بالا
2) كمرنگ شدن نقش معاينات بالينى در تشخيص بيمارى
گفتار يازدهم: پر هزينه بودن
گفتار دوازدهم: برخوردهاى قيّم مأبانه با ساير مكاتب درمانى
گفتار سيزدهم: ايجاد روحي هى طب زدگى در مردم
گفتار چهاردهم: اعمال جرّاحى غير ضرورى و سودجويانه
1) جرّاحى هاى سودجويانه
2) جرّاحى هاى غير ضرورى
ناكامى در درمان
فصل ششم: برخى شواهد برترى طبّ اسلامى و سنتى بر طبّ رايج
1) اعلاميه ى يونسكو
2) دكترعبدالّله خان احمديه
3) قانقارياى وزير قاجار
4) اعترافات دكتر پولاك طبيب ناصرالدين شاه
5) اعترافات مورّخين غربى
فصل هفتم: تكليف چيست؟
چرا احياء طبّ سنتى و رويكرد به طبّ اسلامى يك تكليف است ؟
1) ضرورت كسب علم نافع
2) مبارزه با خودباختگى و تهاجم فرهنگى دشمنان
3) نجات از وابستگى ها با انتخاب راه ميا نبُر
فصل هشتم: موانع موجود در راه احياء طبّ سنتى
1) خودباختگى و برخوردار نبودن از حس عزّت و شرافت
2) غير علمى، بى اثر و خرافى دانستن طبّ سنتى
الف - تفحّص در تاريخ گذشته
ب - نگاه به عرصه ى جغرافيا
3) قديمى و از رده خارج دانستن
4) تعلق علمى پزشكان به تحصيلات گذشته ى خود
5) منافع شخصى سودجويان
فصل نهم: حجامت
گفتار اول: تاريخچه و جايگاه حجامت در طبّ اسلامى
1) تعريف
2) تاريخچه
3) جايگاه حجامت در طبّ اسلامى
گفتار دوم: حجامت در كلام معصومين عليهم السلام
1) اهميت حجامت
2) انواع (مواضع) حجامت
الف - حجامت عام (بين دو كتف)
ب - حجامت سر (قمه زني)
ج - حجامت كمر
د - حجامت ساق
ه - حجامت موضعى
و - حجامت نقره
3) آثار درمانى حجامت
الف - حجامت درمان هم هى بيمارى ها
ب - حجامت پيشگيرى كننده از بيمارى هاى يك سال
ج - حجامت درمان بيمارى هاى خون
د - حجامت درمان بيمارى هاى پوستى
ه - حجامت درمان سردرد
و - حجامت و غليان خون
ز - حجامت و تقويت عقل و حافظه
ح - حجامت و بيمارى هاى روانى
ط - حجامت و افزايش قدرت بينايى
ى - حجامت دافع سموم از بدن
4) برترى حجامت بر ساير روش هاى درمانى
5) زما نهاى مناسب و نامناسب براى حجامت
الف - فصل مناسب
ب - ايام مناسب در ماه قمرى
ج - ايام مناسب در هفته
د - ساعات مناسب از روز
ه - حجامت اضطرارى
و - زما نهاى نامناسب
ز - چه فاصله ى زمانى را بايد بين دو نوبت حجامت رعايت كرد
6) علائم نياز به حجامت
7) اصولى كه بايد قبل، بعد و حين حجامت رعايت شود
الف - خوراك قبل و بعد از حجامت
ب - پرهيز از حجامت به هنگام گرسنگى
ج - دعاى حجامت امام رضاعليه السلام
د - نگاه به خون اول حجامت
ه - پرهيز از مقاربت و هيجا نهاى عصبى قبل و بعد از حجامت
و - توجه به وضعيت آب و هوا موقع حجامت
ز - حجامت و حمام
ح - حجامت روزه داران
ط - حجامت در ايام حج
Cool روش انجام حجامت
گفتار سوم: توجيه علمى زما نهاى مناسب براى حجامت
گفتار چهارم: مكانيسم علمى حجامت
1) دفع فضولات بدن و كاهش غلظت خون
2) تقويت سيستم ايمنى بدن
3) تنظيم ميزان آهن خون
4) تقويت سيستم ضد انعقادى
5) مشروط كردن گلبو لهاى قرمز
6) ايجاد پر خونى در بافت هاى آسيب ديده
7 - رابطه ى نزديك حجامت و طب سوزنى
8 - حجامت تنظيم كننده ى چربى هاى خون
9 - حجامت و نقش آن در سم زدايى از بدن
گفتار پنجم: حجامت خشك يا بادكش
گفتار ششم: حجامت از ديدگاه طبّ سنتى
گفتار هفتم: حجامت در كلام پزشكان معاصر
1) مرحوم دكتر جزايرى
2) دكتر موسى باقرى
3) دكتر خسرو آگين فوق تخصص در بيمارى هاى ريه
4) دكتر كديور فوق تخصص در جراحى قلب و عروق
5) دكتر يوهان آبل
الف - حجامت در ناحيه ى سه گوشه ى شانه
ب - ناحيه ى صفرا و كبد
ج - سيستم تنظيم ريه
د - سيستم تنظيم كليه و مثانه
ه - ناحيه ى لگن خاصر هى كوچك و تخمدا نها
و - ناحيه ى كنترل فشار خون بالا
گفتارهشتم: حجامت و پيشگيرى از سكته هاى قلبى و مغزى
گفتار نهم: گزارش برخى بيماران درمان شده با حجامت
1) سينوزيت
2) ديابت
3) قند و چربى خون
4) تأثير حجامت بر ويروس هپاتيت ب
5) اختلال انعقادى و خونريزى مكرر
6) رينيت آلرژيك
7) چربى خون
Cool ترك اعتياد
9) نقرس
10 ) ديسك كمر و دردهاى سياتيكى
گفتار دهم: پاسخ به انتقادهاى مخالفان حجامت
1) حجامت همان خونگيرى وريدى است
الف - تفاو تهاى حجامت با خونگيرى وريدى
ب - آيا قديمى دانستن حجامت در راستاى مقتضيات زمان است؟
2) در حجامت، خون دور ريخته شده و هدر مىرود
3) حجامت پايه و اساس علمى ندارد
الف - حجامت سنتى اسلامى است
ب - سنت پيامبرصلى الله عليه وآله را نبايد ترك ونبايد بدعتى را جايگزين آن كرد
ج - سنّتها از نظر علمى ابعاد گوناگون دارند
4) رواج حجامت باعث سوء استفاد هى افراد كم سواد و سودجو هم مى شود
5) حجامت باعث بيمارى هاى خطرناك مانند هپاتيت و ايدز مى شود
گفتار يازدهم: گزارش تحقيق
1) روش تحقيق
2) نتايج
3) بحث
4) نتيجه گيرى
ضمائم
فهرست روايات
فهرست منابع
فهرست تفصيلى مطالب
جدول تشخيص مزاج

======

* با تشكر مجدد و پيشاپيش از مشاركت و تعاون شما مشتركـ گرامي
و آرزوي و توفيق همه ما به بهرمندى از حيات طيب
بعون الله و هدايته

و الحمد لله رب العالمين

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد