نماز نافله

اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الجمعة مايو 15, 2009 1:53 pm

نماز نافله

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:03 pm

سؤال:
كيفيت خواندن نافله هاى نشسته را بيان فرماييد؟ (نحوه نشستن، خم شدن در ركوع و…)

جواب:
كيفيت نشستن درنافله ها همان هيئت نشستن در تشهد نماز است، و مقدار خم شدن در ركوع به مقدار معمول و ميسور براي شخص نشسته است، و كمتر از آن هم ولو با اشاره چه بسا مانعي نداشته باشد. [شمارة ثبت: (32) منبع: المسائل القمّيّة]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:04 pm

سؤال:
آيا كيفيت نمازهاى نافله با نمازهاى واجب فرقى دارد؟ (در مورد افتتاحيات، قرائت، كيفيت ركوع و سجود، نشستن و اختتاميات)

جواب:
نحوه انجام اجزاء نماز در فريضه و نافله يكسان است، و آداب و اذكار وارده در باب فرائض؛ رعايت آن در نوافل مستحبى مانعى ندارد، هر چند بناي شرع در نوافل ترخيص و تخفيف است، و اين به جهت حفظ نشاط بندگان در عبادت و عدم ملالت نفس ايشان از طاعت مي باشد. [شمارة ثبت: (33) منبع: المسائل القمّيّة]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:04 pm

سؤال:
اگر انسان در محيط كار بود يا جائي كه دائماً سر و كار با افراد دارد، و وقت نماز شد خصوصاً نماز ظهر و به جهت فضيلت مخفي اقامه شدن نوافل از يك طرف، و همچنين اينكه ديگران توجه پيدا مى كنند و در چشم ديگران مى افتد: الف) چگونه عمل نمايد كه از نوافل محروم نشود و در چشم ديگران هم نيفتد؟ (حتى اگر تلاش بشود به جهت مخفي بودن آن ولى به هر حال براي ديگران آشكار مى شود). ب) آيا در چنين شرايطى مى توان نوافل را قبل از اذان ظهر خواند؟

جواب:
مى تواند نوافل ظهر را در اوّل اذان در فرصت تجمع مأمومين براي نماز، و هنگام اداء نماز ظهر (ديگران به جماعت) بطور فرادى ولى همراه جمع خوانده، و نماز ظهر فريضه خود را همراه با نماز عصر ايشان كه متوالياً مى خوانند بجاي آورد. و ملاحظه خلق، در عدم تزاحم با رعايت حق خالق جايز است، و الا در تزاحم؛ مراعات و ملاحظه مخلوق شرك است. البته در صورت اضطرار نوافل را قبل از ظهر مى تواند بخواند، ولى نه بطور مستمر، كه مرجوح است. [شمارة ثبت: (35) منبع: المسائل القمّيّة]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:05 pm

سؤال:
اگر فرايضي بر عهده انسان باشد مثل نماز پدر بر گردن پسر و يا واجبات فوت شده، و انسان بخواهد آنها را ادا كند آيا بهتر است نوافل را بجا آورد و يا اينكه ابتدا بايد تمام نمازهاي واجب را بجا آورد؟

جواب:
وجود نماز واجب به ذمّه شخص؛ مانع از انجام نوافل نيست، ولى اگر اتيان نوافل مانع از توفيق به قضاي واجبات مى گردد؛ قضاي واجب را مقدم دارد، ولى اين شامل اقلّ صلاة الليل يعنى نماز شفع و وتر نمى گردد، پس اين را ترك ننمايد ولو به قصد قضاي واجب. [شمارة ثبت: (40) منبع: المسائل القمّيّة]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:06 pm

سؤال:
در مسافرتهائي كه با اتوبوس انجام مى گيرد و انسان براي نماز صبح در بين راه مى باشد با توجه به اينكه رانندگان عموماً مدتى بعد از اذان صبح يا نزديك طلوع آفتاب براي نماز صبح توقف مى نمايند تكليف براي انجام اقلّ صلاة الليل (نماز شفع و وتر) چيست؟

جواب:
در صورت خوف ذهاب وقت، مي تواند در حال سوار بودن (بقدر ممكن) نوافل ليل و شفع و وتر را انجام دهد. [شمارة ثبت: (167) منبع: المسائل القمّيّة]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:07 pm

سؤال:
شخصي كه مقيد به خواندن نوافل است در هنگامي كه مثلاً نافله ظهر مى خواند بين خواندن نافله، وقت نماز ظهر داخل مى شود آيا مى تواند ادامه نافله را بعد از اداء نماز ظهر بخواند؟ البته بغير از نافله عشاء كه بعد از اداء نماز مى باشد حكم بقيه نمازها (صبح و عصر و مغرب) را بيان بفرماييد.

جواب:
نافله را ادامه دهد تا تمام شود، و سپس فريضه را بجاي آورد، مگر بجهت درك جماعت مؤمن عارف كه بقيه نافله را پس از فريضه به جماعت، تمام مى كند. [شمارة ثبت: (270) منبع: المسائل الخراسانية]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:08 pm

سؤال:
در نماز مستحبّى ، ثواب ايستاده با نشسته فرقي دارد يا خير؟

جواب:
ايستاده افضل است. [شمارة ثبت: (266) منبع: المسائل الخراسانية]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:09 pm

سؤال:
آيا نماز غفيله را مى توان بجاى دو ركعت از نافله هاى مغرب خواند؟

جواب:
مى توان دو ركعت از نافله مغرب را به صورت نماز غفيله بجا آورد. [شمارة ثبت: (860) منبع: المسائل القمّيّة]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:09 pm

سؤال:
در نمازهاى نوافل وزيارت و نماز واجب يوميّه آيا ميتوان به گفتن صرف تكبيرات افتتاحيه بدون خواندن دعاهاى پس از آن جهت درك فضيلت آن اقدام كرد؟

جواب:
مانعى ندارد. [شمارة ثبت: (892) منبع: المسائل القمّيّة]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:10 pm

سؤال:
در نماز شفع و وتر آيا بايد كيفيّت خاصّى لحاظ شود يا اينكه به همان صورت نمازهاى يوميّه كفايت مى كند؟

جواب:
مانند نمازهاي يوميه بوده الا اينكه نافله شفع دو ركعت و جداي از نافله يك ركعتي وتر مي باشد، وتفصيل آداب آن در كتب ادعيه و اعمال از حديث شريف مفصّلاً نقل شده است. [شمارة ثبت: (897) منبع: المسائل القمّيّة]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:12 pm

سؤال:
نافله جمعه: چهار ركعت ديگر اضافه دارد در وقت ظهر، اما دقيقاً كي و چه وقتي خوانده مي شود؟ چون وقت نماز ظهر روز جمعه تنگـ است؟

جواب:
نوافل روز جمعه كه بجاي نافله ظهر و عصر روزهاي ديگر است؛ مجموعا بيست ركعت بوده كه: شش ركعت آن در اول روز پس از طلوع آفتاب، و شش ركعت آن در هنگام ضحى كه ميانه طلوع و زوال آفتاب است، و در هشت ركعت بقيه اختيار دارد كه: دو ركعت پس از زوال و قبل از فريضه ظهر يا جمعه، و شش ركعت پس از آن بجاى آورد؛ يا اينكه شش ركعت پيش از زوال و دو ركعت پس از زوال و قبل از فريضه بجاى آورد؛ البته روش أوّل أولى است.[شمارة ثبت: (502) منبع: المسائل الرومية]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:13 pm

سؤال:
آيا نماز مستحبّى كه داراى كيفيّت خاصّى است (مانند نماز غفيله) را مى توان بجاى نافله هاى يوميه خواند؟

جواب:
هركدام جاى خود را دارند، ولى مي توان نافله را به صورت نماز غفيله و مانند آن بجاى آورد. [شمارة ثبت: (517) منبع: المسائل المغربيّة]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:15 pm

سؤال:
آيا ميتوان يك نماز مستحبى را براى چند نيّت مختلف خواند؟

جواب:
خواندن يك نماز به نيابت استحبابي از چند نفر مانعى ندارد، ولى خواندن يك نماز به جاى چند عنوان نماز درست نيست، اما اگر نماز نافله يوميه را در وقتي كه نماز مستحبي مخصوصي وارد شده به اين صورت بخواند اشكالي نداشته و ضمن توفيق اداي نافله به ثواب آن نماز مخصوص نيز نائل شده است، مانند اينكه نافله مغرب را بعد از نماز فريضه مغرب به نيت اداي نافله به صورت نماز غفيله بخواند. [شمارة ثبت: (1078) منبع: المسائل المغربيّة]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

نماز نافله

پست  najm152 في الثلاثاء مايو 19, 2009 9:17 pm

سؤال:
آيا در نوافل بايد افتتاحيه و سلام نماز به صورت كامل خوانده شود؟

جواب:
وقتي در مورد فرايض يوميه؛ موارد مزبور به نحو استحباب و تأكيد وارد شده باشد، ديگر در نوافل به نحو فرض نمي باشد. [شمارة ثبت: (1229) منبع: المسائل الرازية]

najm152

تعداد پستها : 468
Join date : 2009-05-07

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد